Randen

Heeft een bol een hoekpunt??
hoekpunten. Een hoekpunt is een hoek waar randen samenkomen. Het meervoud is hoekpunten. Een kubus heeft bijvoorbeeld acht hoekpunten, een kegel heeft...
Als we een boom met n knopen hebben, hoeveel randen heeft die dan?
Dus elke boom op n hoekpunten heeft n-1 randen. We hadden bomen kunnen definiëren als verbonden grafieken met n-1 randen, of als grafieken met n-1 ran...
Gegeven een boom met vier knooppunten, hoeveel randen moeten er worden toegevoegd om op te houden een boom te zijn
Hoeveel randen heeft een boom met n knopen?Wat zal het aantal randen zijn in een volledige grafiek die uit 4 noten bestaat??Hoeveel randen heeft een ...
Voor een graaf met n aantal knopen is het aantal bogen om een ​​boom te vormen?
Bewijs: Laat het aantal hoekpunten in een gegeven boom T gelijk zijn aan n en n>=2. Daarom is het aantal randen in een boom T=n-1 met behulp van bo...
Randen verzachten sketchup
| Windows: Selecteer Venster > Standaardlade > Randen verzachten. Of klik in de context op uw selectie en kies Randen zachter/glad maken. Hoe da...